Jastrzębska Spółka Węglowa SA
BIP | 
Poczta

Dla klientów
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna

Taryfy

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Jastrzębiu-Zdroju informuje, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA-4210-40(15)/2016/163/XVI/RZ z dnia 15.11.2016 r. zatwierdzona została nowa taryfa dla ciepła.

Taryfa obowiązuje od 01.12.2016 roku.