Jastrzębska Spółka Węglowa SA
BIP | 
Poczta

Dla kontrahentów
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna
Dla kontrahentówRury preizolowane – wytyczne
Do druku

Rury preizolowane – wytyczne

WYTYCZNE PROJEKTOWANIA, WYKONANIA I ODBIORU SIECI CIEPLNYCH PREIZOLOWANYCH UKŁADANYCH BEZPOŚREDNIO W GRUNCIE.

Wytyczne są przeznaczone dla oferentów biorących udział w przetargach organizowanych przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (Zamawiający) na wybór wykonawców:

  • prac projektowych,
  • dostawę materiałów,
  • prac budowlano montażowych,

dotyczących wodnych sieci ciepłowniczych i zewnętrznych instalacji odbiorczych, układanych bezpośrednio w gruncie, stanowiących własność Zamawiającego.