Jastrzębska Spółka Węglowa SA
BIP | 
Poczta

Firma
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna
FirmaFundusze unijne
Do druku

Fundusze unijne

O PROJEKCIE

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Jastrzębiu-Zdroju, w latach 2008-2015, zrealizowało projekt pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie aglomeracji rybnickiej w aspekcie poprawy efektywności energetycznej”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Projekt obejmował przed wszystkim kompleksową przebudowę głównych sieci ciepłowniczych na terenie miast: Rybnik, Jastrzębie-Zdrój, Wodzisław Śląski, Żory i Knurów oraz gminy Pawłowice.

Cele projektu:

Głównym celem było poprawa efektywności energetycznej systemów obsługiwanych przez PEC S.A. poprzez ograniczenie strat ciepła na sieciach, podczas procesu dystrybucji.

Ponadto zrealizowane zostały dodatkowe cele rzeczowe i ekologiczne, tj.:

 • obniżenie strat wody zdemineralizowanej,
 • obniżenie awaryjności sieci ciepłowniczych
 • poprawienie bezpieczeństwa dostaw ciepła do odbiorców,
 • ograniczenie poziomu kosztów eksploatacyjnych,
 • poprawa efektywności energetycznej
 • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej,
 • poprawa stanu powietrza w aglomeracji (obniżenie emisji na źródłach ciepła).

Zakres projektu:

W latach 2008-2015 roku wykonano przebudowę sieci ciepłowniczych o łącznej o długości 38,64 km w tym:

 • w Żorach ok. 7,38 km;
 • w Wodzisławiu Śląskim ok. 4,56 km;
 • w Jastrzębiu-Zdroju ok. 11,55 km;
 • w Rybniku ok. 7,93 km;
 • w Knurowie ok. 5,18 km;
 • w Pawłowicach ok. 2,04 km.

Wszystkie przebudowane odcinki wykonano w technologii energooszczędnych rur preizolowanych, wyposażonych w instalację alarmową do wykrywania i lokalizacji stanów awaryjnych ciepłociągów.

Osiągnięte wskaźniki dla projektu:

 • oszczędności energii cieplnej w wysokości 92.690 GJ/rok.
 • obniżenie  emisji CO223,70 tys. ton rocznie.

Wartość projektu: 84 979 728,42 PLN

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 37 577 806,07 PLN.