Jastrzębska Spółka Węglowa SA
BIP | 
Poczta

Firma
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna
FirmaOchrona środowiskaInformacje ogólne
Do druku

Informacje ogólne

Ogólne informacje dotyczące ochrony środowiska w PEC S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

Głównym problemem energetyki cieplnej opartej na spalaniu węgla kamiennego jest negatywny wpływ procesów spalania na środowisko naturalne, komfort życia i zdrowie ludności. Dlatego też troska o środowisko naturalne od wielu lat zajmuje jedno z priorytetowych miejsc w polityce naszego przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. swoją działalność gospodarczą oraz nowe inwestycje realizuje w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Dążymy do jak największego ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne modernizując istniejące i inwestując w nowoczesne urządzenia celem pełniejszego wykorzystania energii chemicznej zawartej w paliwie.

Ponadto, przedsiębiorstwo świadome wpływu i oddziaływania na środowisko naturalne dba o podnoszenie kwalifikacji osób odpowiedzialnych za ochronę środowiska (udział w szkoleniach zewnętrznych), jak również przeprowadza na bieżąco szkolenia i instruktaże dla pracowników w celu ich aktywnego uczestnictwa w działalności na rzec ciągłej poprawy stanu środowiska naturalnego.

W trosce o czystość powietrza atmosferycznego przedsiębiorstwo inwestuje w nowoczesne instalacje odpylania, modernizuje istniejące źródła ciepła oraz inwestuje w istniejące jak i nowe sieci ciepłownicze. Przedsiębiorstwo ogromną wagę przywiązuje do spalanego paliwa jakim jest węgiel kamienny. Efekt narzuconych przez Nas wymagań odnośnie zakupywanego paliwa (niska zawartość siarki do 0,8 % i popiołu do 22%) przyczynia się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych takich jak: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu oraz pyły.