Jastrzębska Spółka Węglowa SA
BIP | 
Poczta

Firma
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna
FirmaZwiązki zawodowe
Do druku

Związki zawodowe

Skład zarządu NSZZ "Solidarność" przy PEC S.A.

Komisja Zakładowa:

1. Ostrzałek Arkadiusz - Przewodniczący KZ
2. Marczak Adam - Z-ca Przewodniczącego KZ
3. Sobczuk Krzysztof -  Z-ca Przewodniczącego KZ
4. Bogacz Grażyna - Skarbnik KZ
5. Komarek Marzena - Sekretarz KZ
6. Bednarski Ireneusz - Członek KZ
7. Budziński Czesław - Członek KZ
8. Gabrysiak Ireneusz  - Członek KZ
9. Jurecka Jolanta  - Członek KZ
10. Kieś Daniel - Członek KZ
11. Kopertowska Paulina - Członek KZ
12. Mandera Edward - Członek KZ
13. Matys Stanisław - Członek KZ
14. Wąsik Iwona- Członek KZ
15. Wojtowicz Janusz- Członek KZ

Komisja Rewizyjna:

1. Solecka Ewa - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
2. Mołdrzyk Krzysztof - Członek Komisji Rewizyjnej
3. Niewelt Piotr - Członek Komisji Rewizyjnej
4. Polak Tadeusz - Członek Komisji Rewizyjnej
5. Woźnica Adam - Członek Komisji Rewizyjnej

Skład Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Ciepłowników ZOZ przy PEC S.A. Jastrzębie-Zdrój

Komisja Zakładowa: 

1.      Jasny Mirosław - przewodniczący
2.      Bronder Czesław - z-ca przewodniczącego
3.      Piechota Krzysztof - sekretarz
4.      Łukasik Danuta  - skarbnik
5.      Bieniek Mirosław - członek
6.      Cała Bogusław - członek
7.      Koziarska Aleksandra - członek
8.      Mamczur Zbigniew - członek
9.      Marek Damian - członek
10.   Skiba Henryk - członek
11.   Waleczek Elżbieta - członek

Komisja Rewizyjna:

1. Hosaniak Bartosz - Przewodniczący
2. Porwoł Alina - Członek
3. Pisarek Tadeusz - Członek